הרבעון לכלכלה אשר נוסד ב-1954, משמש במה מיוחדת במינה שבה מוצג מחקר כלכלי על נושאים שונים ורבים בכלכלת ישראל.
הרבעון מפרסם מחקרים בנושאים כדלקמן: כלכלה מוניטרית, כלכלת המגזר הציבורי, כלכלת עבודה, פתוח כלכלי, כלכלה בינלאומית וכלכלת מימון.
בנוסף לכך מפרסם הרבעון מאמרים בינתחומיים בהסטוריה כלכלית, כלכלה ומשפט ותולדות החשיבה הכלכלית.

יוצא לאור על ידי האגודה הישראלית לכלכלה בחסות קרן רוטברג, בנק ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, אוניברסיטת בר-אילן, 
המכון למחקר כלכלי ע"ש מוריס פאלק האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת חיפה, המרכז לפיתוח ע"ש פנחס ספיר ליד אוניברסיטת תל אביב,
המכללה האקדמית ספיר, המכללה האקדמית עמק יזרעאל, המסלול האקדמי המכללה למִנהל, המרכז האקדמי רופין,
הקריה האקדמית אונו והמכללה האקדמית תל אביב - יפו.

המו"ל:
אורים הוצאה לאור, ת"ד 52287 ירושלים 91521
rivon@UrimPublications.com
www.UrimPublications.com