המערכת

המערכת:
לאה אחדות, נסים בן דוד, בני בנטל, רונן ברק, יוסי ג'יברה, אבי וייס, ירון זליכה, ישי יפה, ישראל לוסקי, גור עופר, אפרים צדקה, יוסי צור, יוג'ין קנדל

עורכים:
בני בנטל, אבי וייס

עורכת משנה:
אלה אוסטרובסקי-ברמן

עורכיו הראשונים:
השל פרומקין ז"ל ויוסף רונן ז"ל

הדעות המובאות במאמרים המתפרסמים ברבעון לכלכלה אינן זהות תמיד לדעת המערכת או לדעת האגודה הישראלית לכלכלה.
הרבעון רואה עניין בפרסום מאמרים המביעים השקפות שונות כדי לעודד בירור ולהעשיר את המחשבה בתחום זה.