שנה 62, חוברת 3/4 - ספטמבר/דצמבר 2017

גיליון 2017/3-4

אלכס אילק, דוד אלקיים: אמידת שיעור האבטלה התואם אינפלציה יציבה למשק הישראלי 1992 עד 2013

עדי מאיר, יבגני מוגרמן, אורלי שדה: אוריינות פיננסית לפרישה

שרון גרעין-טל, בני לאוטרבך: מבחנים אמפיריים של מודל ארבעת הפקטורים של Fama-French-Carhart בשוק המניות הישראלי

איתמר מילרד: מיסוי ירוק: ההשפעה והכדאיות של שיטת הפרס/קנס (Feebate) על שוק המכוניות החדשות בישראל

איל הורוביץ, יורם עדן, דליה רחמן מור: הגורמים המשפיעים על גובה שכר הטירחה של רואי החשבון  של החברות הציבוריות בישראל

המשתתפים בחוברת


 

Comments