צור קשר

מאמרים לפרסום ופניות בנושאים נוספים יש לשלוח בדואר אלקטרוני אל עורכת המשנה, דר' אלה אוסטרובסקי-ברמן, בכתובת rivon.lekalkala@gmail.com.

מאמרים שהתקבלו לפרסום יש לערוך על פי גליון הסגנונות.